CITY COLLEGE INTERNATIONAL

Dla naszych najmłodszych słuchaczy przygotowaliśmy specjalny program pod nazwą PANDA CLUB

NIE!!!   dla nudnych lekcji

Dzieci mogą uczyć się wybranego języka obcego biorąc udział w zajęciach grupowych jak i na indywidualnych konsultacjach

Grupy w CCI tworzone są już od 3 osób, a maksymalna ilość członków grupy nie przekracza 6 osób

Każdy nowy uczeń CCI może dołączyć do istniejącej już grupy w trybie Standardowym, lub może stworzyć własną grupę

Jeśli tworzona jest grupa specjalnie dla nowego ucznia CCI, to wybór ilości godzin i dni, w których będą odbywać się zajęcia należy do osoby, która organizuje własną grupę

Istnieje możliwość uzyskania 50% albo 100% bonifikaty dla osoby tworzącej własną grupę

Uzyskaną bonifikatę można również rozłożyć proporcjonalnie na członków grupy, co obniża koszty dla wszystkich uczestników danej grupy

W CCI kursy językowe dla dzieci nie są organizowane o określonych godzinach i w określonych dniach w tygodniu

W CCI każdy ma prawo sam zadecydować ile czasu chce spędzić na nauce języka obcego