CITY COLLEGE INTERNATIONAL

CCI podejmujemy inicjatywę o wielostronnym charakterze. Wnosimy nowe wartości w kontekście narodowym, zwiększając tym samy postępy w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. Właściwie rozpoznajemy potrzeby osób uczących się i zaspakajamy je w procesie dydaktycznym. Uwrażliwiamy swoich studentów na różnorodność językową i kulturową całego świata.

CCI to szkoła językowa, która kształtuje twórczą, odpowiedzialną i świadomą postawę wobec języka oraz buduje kompetencję językową poprzez popularyzację wiedzy o języku, a także doskonalenie sprawności w posługiwaniu się nim. Wszystkim uczącym się w CCI umożliwiamy podnoszenie i doskonalenie posiadanych kompetencji językowych. Nasze inicjatywy są twórcze i wyjątkowe. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania metodyczne w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych, jednocześnie spełniając potrzeby uczących się. Tym samym motywujemy nie tylko naszych studentów, ale również i samych lektorów do rozwijania swoich umiejętności językowy

CCI to szkoła językowa,która pokazuje, że nauka języków obcych może być pasją otwierającą nowe możliwość.

CCI promuje wielojęzyczność, CCI promuje różnojęzyczność

wybierz języki z najbardziej egzotycznych stron świata, języki są nie tylko przydatne i praktyczne, ale przede wszystkim są piękne. 

CCI motywujemy poprzez podnoszenie wiary we własne umiejętności językowe oraz kształtowanie samodzielności w nauce języków. Budzimy często uśpioną potrzebę prowadzenia dialogu intelektualnego.

CCI wpisuje w rzeczywistość twoje wizje, założenia i potrzeby.