CCI podejmujemy inicjatywę o wielostronnym charakterze. Wnosimy nowe wartości w kontekście narodowym, zwiększając tym samy postępy w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych. Właściwie rozpoznajemy potrzeby osób uczących się i zaspakajamy je w procesie dydaktycznym. Uwrażliwiamy swoich studentów na różnorodność językową i kulturową całego świata.

CCI to szkoła językowa, która kształtuje twórczą, odpowiedzialną i świadomą postawę wobec języka oraz buduje kompetencję językową poprzez popularyzację wiedzy o języku, a także doskonalenie sprawności w posługiwaniu się nim. Wszystkim uczącym się w CCI umożliwiamy podnoszenie i doskonalenie posiadanych kompetencji językowych. Nasze inicjatywy są twórcze i wyjątkowe. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania metodyczne w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych, jednocześnie spełniając potrzeby uczących się. Tym samym motywujemy nie tylko naszych studentów, ale również i samych lektorów do rozwijania swoich umiejętności językowy.

CCI to szkoła językowa, która pokazuje, że nauka języków obcych może być pasją otwierającą nowe możliwość.

CCI promuje wielojęzyczność, CCI promuje różnojęzyczność

wybierz języki z najbardziej egzotycznych stron świata, języki są nie tylko przydatne i praktyczne, ale przede wszystkim są piękne. 

CCI motywujemy poprzez podnoszenie wiary we własne umiejętności językowe oraz kształtowanie samodzielności w nauce języków. Budzimy często uśpioną potrzebę prowadzenia dialogu intelektualnego.

CCI wpisuje w rzeczywistość twoje wizje, założenia i potrzeby.