CITY COLLEGE INTERNATIONAL

STANDARD

CCI-Standard poprawi twoją płynność językową, umiejętność posługiwania się językiem obcym, da ci praktyczną znajomość języka obcego i umiejętność posługiwania się nim w każdej sytuacji.

Skoncentrujesz się na czterech umiejętnościach:

  • czytanie,
  • pisanie,
  • mówienie,
  • słuchanie.

Możesz podnieść swój poziom i zwiększyć zdolność do praktycznego wykorzystywania języka obcego w każdej sytuacji życiowej i zawodowej.

Uzyskasz więcej od CCI-Standard, jeśli:

  • Twój poziom jest między początkujący i zaawansowany.
  • Chcesz poprawić swoją znajomość języka obcego spędzając czas w obcojęzycznym środowisku.
  • Chcesz szybko i skutecznie podnieść swój poziom znajomości języka obcego.
  • Chcesz poprawić swoją płynność wymowy i zrozumienia języka obcego w codziennych sytuacjach i w różnych kont

Czego możesz oczekiwać do CCI-Standard?

Wykorzystując naszą własną metodę nauczania – Omnihive, pokażemy ci jak używać języka w realnych, codziennych sytuacjach życiowych. Koncentrując się na czterech umiejętnościach (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie), wyćwiczysz umiejętność konwersacji oraz poprawisz swoją gramatykę, słownictwo, wymowę oraz znajomość idiomów. Nauczysz się języka, którego potrzebujesz do osiągnięcia własnych celów, aby rozumieć i byś zrozumiałym dla innych.

„Thinking time” – czas potrzebny, by wysłuchać, zrozumieć i udzielić konstruktywnej odpowiedzi w języku obcym. Na naszym kursie twój czas myślenia skróci się do minimum, nabędziesz umiejętność szybkiej, poprawnej i płynnej odpowiedzi.

Każda lekcja, w której weźmiesz udział, opierać się będzie na określonym temacie lub będą to lekcje tematyczne. Umiejętności językowe i gramatyczne są nabywane w ramach danego tematu i pomogą Ci zastosować wszystko to, czego się nauczysz w sposób naturalny. Upraszczając nauczysz się języka obcego, który będziesz mógł wykorzystać w konkretnych sytuacjach.

Nauczyciele i lektorzy będą zawsze do twojej dyspozycji, aby dać Ci stałe wsparcie, zachęcić do pracy, doradzić w kwestii wątpliwości i wyrazić opinie. Kadra CCI tworzy komfortowe i budzące zaufanie środowisko. Rolą naszych nauczycieli jest bycie dla ciebie przewodnikiem po języku obcym.

Spokojne i komfortowe sale dydaktyczne tworzą kreatywną i inspirującą atmosferę. Będziesz mówić pewnie i swobodnie w czasie interakcji z innymi członkami grupy. Nasza profesjonalna i oddana nauczaniu kadra, dostarczy ci pełne użyteczności i funkcjonalności lekcje każdego dnia twojego kursu.

Przy jednoczesnym użyciu podręczników do nauki języka obcego, lektorzy uzupełniają materiały wykorzystywane na zajęciach o pomoce zaczerpnięte z autentycznych źródeł takich jak prasa, filmy, Internet, prezentacje multimedialne, studia przypadków, symulacje, a także płyty CD. Wszystko to daje lepszy obraz na zrozumienie, jak posługiwać się językiem obcym w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych.

CCI mocno wierzy we wszystkich, którzy w pełni i aktywnie uczestniczą w zajęciach. Innymi słowy, nauka poprzez działanie. Możesz być pewien, że w CCI będziesz bezpośrednio zaangażowany w tworzenie swoich zajęć.

Grupa do 6 osób

35,00 zł za 90 minutowe spotkanie