MATURA

Kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego.

Dostępność materiałów pomocniczych oraz informacyjnych dotyczących egzaminów maturalnych na każdym poziomie jest ogólna i szeroka. W CCI zakładamy, że każdy przyszły maturzysta zapoznał się już z ich treścią lub też zamierza w najbliższej przyszłości tego dokonać.

Świadomi jesteśmy również faktu, że każda szkoła przygotowuje swoich uczniów do przyszłego egzaminu przeprowadzając próbne matury, a zajęcia dydaktyczne oparte są na zadaniach maturalnych z lat ubiegłych. Tak, więc w CCI uznaliśmy, że tego rodzaju materiał nie powinien znaleźć się już na naszych zajęciach – nie powielamy materiału!

W CCI chcemy, aby każdy nasz słuchacz po skończonym kursie przygotowawczym do matury z języka angielskiego czuł się pewnie i bezpiecznie przystępując do jednego z ważniejszych w swym życiu egzaminów.

Postawiliśmy sobie za cel nadrzędny przełamanie bariery komunikacyjnej. Swoboda w wyrażaniu swych myśli, konstruktywne wypowiedzi, rozumienie tekstu pisanego oraz odtwarzanego.

Zajęcia poprowadzi native teachers, który zadba o twój odpowiedni poziom znajomości środków językowych, spójność i klarowność twoich wypowiedzi w języku angielskim. Na zajęciach zdobędziesz umiejętność precyzyjnego formułowania swoich myśli, jak również naturalności wypowiedzi w języku angielskim.

Kurs przygotowawczy do matury, to 100 godzin lekcyjnych w grupach liczącym maksymalnie 6 osób.

Mała liczebność grupy, to komfort nauki i szansa na interakcje z pozostałymi jej członkami.