omnihive

Podejście Omnivihe jest wynikiem twórczej pracy doświadczonych specjalistów od nauczania języków obcych. Jest to aktywna klasa i niezależny uczeń – podejście ukierunkowane na rozwój słuchacza. 


Przez dekady, większość instytucji i szkół językowych wykorzystywało komunikatywne podejście – niezwykłe podejście od czasu jego pojawienia się w 1960. Większa część wartości tego podejścia tkwi w fakcie, że rozszerza pojęcie komunikatywnej kompetencji w taki sposób, w jaki żadna inna metoda nie jest do tego zdolna.

Komunikatywne kompetencje są celem komunikatywnego podejścia. Może to być określane jako komponowanie kompetencji w czterech płaszczyznach:

 •  Słowa i zasady;
 •  Stosowanie (odpowiednie słowo w szczególnej sytuacji);
 •  Jedność i spójność;
 •  Wykorzystywanie strategii komunikacyjnej;

Omnihive opiera się na idei osiągania komunikatywnej kompetencji jako celu, poprzez skuteczną metodę uczenia się i nauczania, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

 • rolę studentów w klasie i poza nią:
 • rolę instruktora w klasie i poza nią;
 • relacje między instruktorem, a uczącymi się;
 • aktywność i materiały dydaktyczne;
 • ocenę i analizę;   

Według metody Omnihive uczący się będąc w bardzo aktywnym środowisku mają zawsze możliwość zdobywania doświadczeń językowych, przeważnie ich własnych oraz zdobywania umiejętności, które umożliwią im postępy komunikacyjne. Kilka różnych wariantów działalności w czasie, ukierunkowana klasa, która jest dla uczących się możliwością by opanować język i zetknąć się z ich złożoną inteligencją.

 

Czego możesz oczekiwać od Omnihive?

 • Z powodu różnorodności działań podejmowanych na zajęciach będziesz cieszyć się z każdej chwili spędzonej w CCI.
 • Poznasz i opanujesz język poprzez działanie w realnych sytuacjach życiowych.
 • Będziesz pracować samodzielnie, niezależnie, a rolą instruktora jest wskazanie ci drogi i kierunku twojej pracy.
 • Nauczysz się języka w kontekście całości, a nie jako pojedynczej jednostki znaczeniowej.
 • Będziesz pracować na autentycznym materiale pobranym z realnego życia.
 • Zastosowania wielu metod uczenia się, czyli uczenia się wielointeligentnego.
 • Wykonasz działania, które spełniają twój profil inteligencji wielorakich.
 • Dopasowania sposobu nauczania do twoich indywidualnych potrzeb.
 • Poprzez komunikację z native Teachers perfekcyjne rozpoznasz fonetykę i fonologię języka.
 • Otrzymasz krótko i długo -terminowe oceny i analizy swoich wyników.