Dla naszych najmłodszych słuchaczy przygotowaliśmy specjalny program pod nazwą PANDA CLUB

NIE!!!  dla nudnych lekcji.

Dzieci mogą uczyć się wybranego języka obcego biorąc udział w zajęciach grupowych jak i na indywidualnych konsultacjach.

Grupy w CCI tworzone są już od 3 osób a maksymalna ilość członków grupy nie przekracza 6 osób.

Każdy nowy uczeń CCI może dołączyć do istniejącej już grupy w trybie Standardowym albo może stworzyć własną grupę.

Jeśli tworzona jest grupa specjalnie dla nowego ucznia CCI, to wybór ilości godzin i dni w których będą odbywać się zajęcia należy do osoby, która organizuje własną grupę.