CITY COLLEGE INTERNATIONAL

Nauka języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

City College Intenational, jako jedyna szkoła językowa w Łodzi, oferuje naukę języka angielskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami komunikacyjnymi.

CCI – Azure to projekt mający na celu nauczenie języka obcego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości stymulowania ich rozwoju poznawczego i językowego, dokonującego się właśnie za pośrednictwem języka. Projekt ma za zadanie niesienie pomocy niepełnosprawnym we funkcjonowaniu w życiu codziennym, co pozwala im komunikować się swobodnie i otwarcie w każdym środowisku.

Nauczenie inicjowania interakcji z drugą osobą (integracji społecznych).

Zadaniem CCI – Azure jest stymulacja osób niepełnosprawnych zarówno w zakresie nabywania podstawowych sprawności językowych, jak i funkcjonowania językowego w języku obcym i ojczystym. Stymulacja ta polegała na umożliwieniu słuchaczom transferu strategii uczenia się języka obcego na doskonalenie kompetencji językowych w języku ojczystym.

W programie wykorzystywana jest między innymi strategia PECS (Picture Exchange Communication System – System Komunikacji Obrazowej). PECS, to system komunikacji alternatywnej lub wspomagającej dla osób, które nie posiadają funkcjonalnej mowy.  Promuje komunikację w różnorodnych sytuacjach społecznych.

PECS jest to jedna z niewielu metod uczenia efektywnego komunikowana się, oparta na dowodach, a której efektywność poparta została badaniami naukowymi.

System z dużym powodzeniem stosowany jest od wielu lat w Ameryce Północnej i okazał się alternatywą dla osób z problemami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi.  PECS skutecznie jest wykorzystywane w różnych grupach wiekowych, od dzieci w wieku przedszkolnym do osób dorosłych, którzy mają trudności komunikacyjne, poznawcze i fizyczne.

Zajęcia prowadzi lektor, który posiada wykształcenie i wieloletnią praktykę w nauczaniu języka obcego osoby niepełnosprawne w Ameryce Północnej, z zastosowaniem PECS.

Czego można oczekiwać od CCI – Azure?

  • Nabycia szerokiego zakresu słownictwa, które ułatwi swobodną komunikację w każdym środowisku.
  • Nabycie pewności siebie i nabycie kompetencji językowych.
  • Poprawy płynności mówienia.
  • Wycieczki terenowe w celu praktycznego nauczania języka angielskiego.

Zyskasz więcej od CCI – Azure, jeśli:

  • Wierzysz w umiejętności swoje/ swojego dziecka.

  • Ty/ twoje dziecko jesteście zmotywowani do nauki języka.

  • Jesteś gotów przejść na myślenie lateralne.

  • Chcesz skorzystać z czasu spędzonego wspólnie z wysoko wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem.