CCI - Media

CCI-Media, projekt przeznaczony jest dla studentów oraz profesjonalistów w dziedzinie medialnej.  To spektakularna okazja do rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz kompetencji językowych w sektorze mediów. To możliwość nabycia pewności siebie a tym samym zwiększenia własnej skuteczności.

CCI-Media obejmuje tematykę związaną bezpośrednio z mediami jak również z dziedzinami pokrewnym, w tym prasa, telewizja, radio czy szeroko pojęty marketing. Oprócz języka specjalistycznego kurs rozwija także konkretne umiejętności, takie jak pisanie nagłówków, produkcje reklam, planowanie harmonogramów.

CCI-Media wykorzystuje autentyczne materiały dydaktyczne, takie jak artykuły prasowe, stosowne scenariusze filmowe i blogi, pomaga przygotować się do prawdziwego życia zawodowego.

Czego można się spodziewać po projekcje CCI-Media?

  • Zwiększenia swoich kompetencji językowych w kontekście szeroko pojętych mediów.
  • Nabędziesz pewności siebie i biegle opanujesz język obcy.
  • Doświadczenia w profesjonalnej komunikacji.
  • Będziesz pracować w realnych sytuacjach stworzonych specjalnie na potrzeby projektu.
  • Zrobisz podstawowy kurs fonetyki, który poprawi twoją wymowę.

Dostaniesz więcej od CCI-Media, jeśli:

  • Twój poziom jest, między średniozaawansowanych i zaawansowanych.
  • Chcesz doskonalić swoje umiejętności językowe, aby swobodnie komunikować się na całym świecie w zakresie mediów.
  • Chcesz ciągle podnosić swoje kompetencje językowe.
  • Chcesz wyciągnąć korzyści z czasu spędzonego w bardzo aktywnym środowisku i przyjaznej atmosferze z wysoce wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem.