CCI-Medycyna

Projekt obejmuje szeroki zakres tematyki z zakresu między innymi budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, edukacji i szkolenia, badań i prezentacji oraz specjalistycznego słownictwa stosowanego przez personel medyczny i paramedyczny. Tematy obejmują choroby i objawy, diagnoza i leczenie, badania i profilaktyka.

CCI-Medycyna wykorzystuje materiały, które zostały dokładnie zbadane za pomocą Institute for Applied Language Studies jak i autentycznych tekstów, dokumentów i przypadków medycznych.

CCI-Medycyna to projekt, z którego skorzystać powinni ludzie z branży medycznej, którzy muszą używać języka obcego w swojej pracy zawodowej lokalnie i globalnie.

Instruktor kursu posiada tytuł Master uzyskany na Amerykańskich albo Brytyjskich uczelniach, native speaker z doświadczeniem zawodowym z zakresy medycyny.

Czego można się spodziewać po projekcje CCI-Medycyna?

  • Uzyskasz szeroki zakres słownictwa specjalistycznego, który pozwoli ci na swobodne funkcjonowanie i komunikację w środowisku medycznym.

  • Nabędziesz pewności siebie i biegle opanujesz język obcy.

  • Doświadczenia w profesjonalnej komunikacji.

  • Zwiększenia swoich kompetencji językowych.

  • Zrobisz podstawowy kurs fonetyki, który poprawi twoją wymowę.

  • Będziesz pracować w realnych sytuacjach stworzonych specjalnie na potrzeby projektu.

Dostaniesz więcej od CCI-Medycyna, jeśli:

  • Twój poziom jest, między średniozaawansowanych i zaawansowanych.

  • Chcesz doskonalić swoje umiejętności językowe, aby swobodnie komunikować się na całym świecie w dziedzinie medycyny.

  • Chcesz ciągle podnosić swoje kompetencje językowe.

  • Chcesz wyciągnąć korzyści z czasu spędzonego w bardzo aktywnym środowisku i przyjaznej atmosferze z wysoce wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem.