CCI-Pielęgniarstwo

Projekt stworzony z myślą o opiece medycznej. Ma na celu zwiększenie wydajności pracy poprzez rozwój umiejętności komunikacyjnych i specjalistyczną znajomość języka obcego wśród pracowników służby zdrowia, co ma na celu zwiększenie pewność siebie i skuteczności pracy.

CCI-Pielęgniarstwo obejmuje tematykę z zakresy opieki medycznej, wywiadu z pacjentem, analiza dokumentów medycznych, realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Opiera się na autentycznych zadaniach i działaniach zaczerpniętych z codziennych sytuacji zawodowych – od podstawowej opieki medycznej do sytuacji kryzysowych (ból, ciężka choroba, rehabilitacja powypadkowa, zmiany w stylu życia w związku z problemami zdrowotnymi).

CCI-Pielęgniarstwo zawiera unikalne materiały, które skupiają się na najnowszych osiągnięciach technicznych z dziedziny opieki medycznej i pielęgniarstwa, pomagając tym samym pracownikom opieki medycznej zachować wciąż aktualną wiedzę i pewność siebie w obliczu najnowszego i nieznanego sprzętu w nowym środowisku medycznym.

Instruktor kursu posiada tytuł Master uzyskany na Amerykańskich albo Brytyjskich uczelniach, native speaker z doświadczeniem zawodowym z zakresy medycyny.

Czego można się spodziewać po projekcje CCI-Pielęgniarstwo?

  • Uzyskasz szeroki zakres słownictwa specjalistycznego, który pozwoli ci na swobodne funkcjonowanie i komunikację w środowisku medycznym.
  • Nabędziesz pewności siebie i biegle opanujesz język obcy.
  • Doświadczenia w profesjonalnej komunikacji poprzez budowanie relacji z pacjentami i pozostałym personelem medycznym.
  • Zwiększenia swoich kompetencji językowych.
  • Zrobisz podstawowy kurs fonetyki, który poprawi twoją wymowę.
  • Będziesz pracować w realnych sytuacjach stworzonych specjalnie na potrzeby projektu.

Dostaniesz więcej od CCI-Pielęgniarstwo, jeśli:

  • Twój poziom jest, między średniozaawansowanych i zaawansowanych.
  • Chcesz doskonalić swoje umiejętności językowe, aby swobodnie komunikować się na całym świecie w dziedzinie pielęgniarstwa.
  • Chcesz ciągle podnosić swoje kompetencje językowe.
  • Chcesz wyciągnąć korzyści z czasu spędzonego w bardzo aktywnym środowisku i przyjaznej atmosferze z wysoce wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem.