Technologia Informacyjno-Komunikacyjna CCI-ICT

CCI-ICT jest projektem nauki języka obcego w kontekście technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Obejmuje szeroki zakres tematów z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym gromadzenie i przetwarzanie informacji, oprogramowanie i bazy danych, aplikacje multimedialne, e-mail, webdesign i bezpieczeństwo w sieci. Skupia się na terminologii w połączeniu z popraną znajomością języka obcego.

CCI-ICT zawiera unikalne materiały, które zostały przygotowane i opublikowane przez Cambridge University.

Instruktor kursu posiada tytuł Master uzyskany na Amerykańskich albo Brytyjskich uczelniach, native speaker z doświadczeniem zawodowym na polu ICT.

Czego można się spodziewać po projekcje CCI-ICT?

  • Uzyskasz szeroki zakres słownictwa specjalistycznego, który pozwoli ci na swobodne funkcjonowanie i komunikację w środowisku TKI.
  • Nabędziesz pewności siebie i biegle opanujesz język obcy.
  • Doświadczenia w profesjonalnej komunikacji w języku obcym.
  • Zwiększenia swoich kompetencji językowych.
  • Zrobisz podstawowy kurs fonetyki, który poprawi twoją wymowę.
  • Będziesz pracować w realnych sytuacjach stworzonych specjalnie na potrzeby projektu.

Dostaniesz więcej od CCI-TIK, jeśli:

  • Twój poziom jest, między średniozaawansowanych i zaawansowanych.
  • Chcesz doskonalić swoje umiejętności językowe, aby swobodnie komunikować się na całym świecie w dziedzinie TIK.
  • Chcesz ciągle podnosić swoje kompetencje językowe.
  • Chcesz wyciągnąć korzyści z czasu spędzonego w bardzo aktywnym środowisku i przyjaznej atmosferze z wysoce wykwalifikowanym i doświadczonym instruktorem.